„Plastic is Fantastic!” Tomek Wójcik i studenci

„Plastic is Fantastic!” Tomek Wójcik i studenci
Wystawa obiektów zaprojektowanych z materiałów pochodzących z recyclingu, wykonanych przez Tomka Wójcika i jego studentów z Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie   

Projekt zrealizowany przez Fundację Fly with Art przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i we współpracy z Punctum for Art Experiment

Wykorzystanie rozmaitych „śmieci” w projektowaniu, popularne i powszechne od wielu lat na zachodzie, staje się specjalnością coraz większej ilości młodych polskich projektantów. Sięgają po materiały z odzysku, bo są tanie i dostępne. Ale także dlatego, że design recyclingowy zaczyna być w Polsce modny. Niestety, ma on często więcej wspólnego z „robótkami ręcznymi” niż ze świadomym projektowaniem. Ale też powstają prace na wskroś nowatorskie i oryginalne, jak chociażby obiekty świecące i meble Tomka Wójcika i jego studentów…
Mamy nadzieję, że promocja idei twórczego recyclingu przez Tomka Wójcika i jego studentów, zaproszonych do udziału w wystawie w Centrum Kultury w Belgradzie, przyczyni się w jakimś stopniu do kształtowania troski  o środowisko, w którym żyjemy. I przekona nas, że ODZYSKując ZYSKujemy!
Anita Bialic

Tomek Wójcik
Dyplom z medalem i wyróżnieniem na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1994. Od 1996 roku pracownik dydaktyczny tej uczelni. Na Wydziale Architektury Wnętrz prowadził Pracownię Bioniki, 2000-2010; od 2012 prowadzi Pracownię Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz. W 2003 r. otrzymał tytuł doktora, w 2010 roku doktora habilitowanego. Od 2007 roku wykładowca w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Instruktor paralotniowy. Zawodnik Polskiej Kadry Paralotniowej, 2007-2008.
Projektuje miejsca, przestrzenie i przedmioty, promując ekologię i projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju. Inspiracji szuka w bionice i twórczości ludowej.
Realizowane przez niego obiekty powstają w krótkich seriach, a często w pojedynczych egzemplarzach. W swoje działania włącza zaprzyjaźnionych projektantów i twórców, a także studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie z Wydziału Architektury Wnętrz.