Plastic is Fantastic! Laboratorium 3R Recycle-Reused-Reduce

Plastic is Fantastic! Laboratorium 3R Recycle-Reused-Reduce
W tegorocznej, 6. edycji La Biennale di Venezia – International International Kids’ Carnival Venice (Międzynarodowy Karnawał dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji), uczestniczyło, oprócz Włoch, 7 krajów: Niemcy, Rumunia, Węgry, Stany Zjednoczone, Turcja, Boliwia i Polska. Swoje projekty zaprezentowało ponadto 20 szkół z Włoch i jedna z Austrii.
W warsztatach wzięło udział łącznie 7160 uczniów ze 170 szkół z całych Włoch. Wystawę Tomka Wójcika „Plastic is Fantastic! Laboratorium 3R Recycle-Reused-Reduce” odwiedziło ponad 20 tysięcy gości.

Prezentowany przez Polskę projekt składał się z wystawy i warsztatów. Na wystawie „Plastic is Fantastic!,” przygotowanej przez polskiego projektanta, Tomka Wójcika, zajmującego się od wielu lat art designem, znalazły się m.in. obiekty świecące, siedziska i instrumenty muzyczne, wykonane z plastikowych materiałów, pochodzących z recyclingu.

Przestrzeń wystawy była jednocześnie „placem zabaw” dla dzieci i miejscem realizacji działań Laboratorium 3R, w którym odbywały się warsztaty, realizowane przez Maję Gralak, Tomka Wójcika, Pawła Kutwina oraz Rafała Nowaka w 2 obszarach sztuki: sztuk plastycznych i muzyki.

Wystawa miała charakter dynamiczny. Obiekty i pawilony typu kopuła geodezyjna czy igloo, stworzone przez uczestników warsztatów w czasie wspólnego eksperymentowania, zostały włączane w przestrzeń wystawy. Uczestnicy projektu zamieniali się  tym samym w kreatorów, współtwórców i jednocześnie kuratorów nowej wystawy.Projekt  “Plastic is Fantastic! Laboratorium 3R Recycle-Reused-Reduce” to nie tylko projekt artystyczny, ale także edukacyjny i społeczny. Miał na celu pobudzenie i rozwinięcie kreatywności, zachęcenie do twórczych poszukiwań i prezentację sztuki w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny.
W Laboratorium 3R dzieci i młodzież poznawali właściwości tworzyw sztucznych i ich szkodliwy wpływ na środowisko, a jednocześnie, w trakcie warsztatów, uczyli się zagospodarowywać odpady z plastiku tworząc z nich przedmioty codziennego użytku i  instrumenty muzyczne. Ponadto, w trakcie wspólnych działań w ramach Laboratorium 3R, zdobywali umiejętności pracy w zespole: wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności za tworzoną przestrzeń.

Projekt „Plastic is Fantastic! Laboratorium 3R Recycle-Reuse-Reduce” odpowiada na społeczne zapotrzebowanie XXI wieku. Recycling stał się bowiem inspiracją i dla wielu osób sposobem na życie. Ze śmietników trafił do świata mody, sztuki i designu.

La Biennale di Venezia - International Kids’ Carnival Venice odbywa się corocznie od 2010 roku. Towarzyszy karnawałowi weneckiemu, wzbogacając go propozycją edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Każda edycja ma inny temat przewodni, który zawsze dotyczy designu. Do tej pory Carnavale di ragazzi odwiedziło ok.120 tysięcy  osób.
Tegoroczny Międzynarodowy Karnawał Dzieci i Młodzieży w Wenecji, organizowany pod hasłem “W Arsenale Lew Biennale gra i śpiewa w Karnawale” (All'Arsenale il Leon della Biennale suona e canta a Carnevale), poświęcony był muzyce.